ADAM COOMANBangladesh, Proje(c)t Haspatal


1 BA IR

Milieuaspecten
Informatica: Battlestar Galactica Risk executable 
Informatica: Battlestar Galactica Risk source code
Analyse: Forumularium oefeningenexamen 2de semester
Mechanica: Opgeloste oefeningen

2 BA IR

Werkcollege WE : Robot
Werkcollege LM : Petro
Werkcollege BB        
Werkcollege EIT       
Inventor: Haagschaar     
Inventor: Trebuchet parts
Inventor: Trebuchet video
Complexe Analyse: Opgeloste oefeningen

3 BA IR EIT

Quantumfysica: Project     
Quantumfysica: examenvragen
Assembler project: 8086 wars
Netwerken en Filters: Verslag
Elektrotechniek: Examenvraag Lataire
Systeemtheorie: labo voor EIT
Meettechnieken: Diodegelijkrichter en Thyristorgelijkrichter

1 MA IR EIT

DSP: Oefeningen Digitale signaalprocessing
VHDL project
Analoge Elektronica: Opdracht en MATLAB code
Sensors & Microsystem Electronics: Microcontroller project: Weegschaal voor koffie      
Sensors & Microsystem Electronics: Analoog ontwerp project: Frontend klasse D versterker
Image Processing: Opgeloste oefeningen
Software Engineering: Site met documenten

2 MA IR EIT

Non-Linear High-Frequency Design: Verslag Mixerdesign
RFdesing, from datasheet to product: Samenvatting werk aan het project
Thesis: Design of an On-chip Programmable Op-amp Based Filter

Other usefull stuff

Cursus Lyx voor Beginners, in pdf
Cursus Lyx voor Beginners, in lyx met voorbeelden, files en prentjes

How to get multisines in ADS using time-domain methods
How to get multisines in ADS and Spectre using multisine sources
Matlab code to get the information out of the ADS MatlabOutput block

Papers

Determining the Dominant Nonlinear Contributions in a multistage Op-amp in a Feedback Configuration
Finding the dominant source of distortion in two-stage op-amps
Distortion Contribution Analysis by combining the Best Linear Approximation and noise analysis

Presentations

Determining the Dominant Nonlinear Contributions in a multistage Op-amp in a Feedback Configuration
BeNeLux Meeting 2013: Abstract
BeNeLux Meeting 2013: Finding the dominant source of distortion in two-stage op-amps
BeNeLux Meeting 2014: Abstract
BeNeLux Meeting 2014: Distortion Contribution Analysis by combining the Best Linear Approximation and noise analysis

Posters

ERNSI2013: Abstract
ERNSI2012: Where are the Dominant Nonlinear Contributions in a Feedback Op-amp?
ERNSI2013: Abstract
ERNSI2013: Distortion Contribution Analysis by combining the BLA and MIMO noise Analysis
ERNSI2014: Abstract
ERNSI2014: Estimating the Best Linear Approximation in simulations of electronic circuits

SITES

Io Cooman
Hontai Yoshin Ryu
Proje(c)t Haspatal
Blog van Ariane
Blog van Io
KIMIAF
Anka
9& 10 scouts